W dniu 4. 04.2019 roku w godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w bardzo ważnym wydarzeniu o charakterze kulturalno-oświatowym w Domu Kultury Arsus w Warszawie.

    Sześcioro uczniów z kl. 8a prezentowało sylwetkę wybitnego pisarza XX wieku Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.  W programie Ich występu było czytanie fragmentów „Innego świata”, „Najkrótszego przewodnika po sobie samym,” ale była też recytacja fragmentu wiersza Fiodora Dostojewskiego  „Zapiski z martwego domu.” Podczas swego występu nasi uczniowie przypomnieli również o dokonaniach najwybitniejszego twórcy opery narodowej – Stanisława Moniuszki. Przedstawiając bogatą w informacje biograficzne i zdjęcia prezentację multimedialną, ukazali widzom istotę twórczości kompozytora, jego pasję utrwalania pieśni i melodii znanych w XIX wieku.

   W tym trudnym dla ósmoklasistów okresie przed egzaminami postanowiliśmy wziąć udział w Uroczystych Obchodach Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego i Stanisława Moniuszki, aby w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości zaznaczyć naszą obecnością rangę tej rocznicy i jej rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich naszych uczniów.  Mam nadzieję, że nasza wizyta przyczyniła się do wzbogacenia programu uroczystości, ale według mnie i p. Marioli Kokowskiej była przede wszystkim niepowtarzalną okazją do promocji szkoły i talentów naszych uczniów. Jestem też przekonana, że obecność tych uczniów nie była podyktowana jedynie chęcią otrzymania dodatkowej oceny z j. polskiego czy muzyki,  ale przyczyniła się do zainteresowania twórczością dwóch wielkich Polaków i poszerzyła wiedzę uczniów o złożonej historii naszego kraju. Bardzo jesteśmy dumni, że podczas uroczystego koncertu, oprócz uczniów klasy 8a wystąpiło także 6 uzdolnionych wokalnie uczennic z klasy 4b. Interpretacja pieśni patriotycznej „Niepodległa” przez nasz zespół wokalny „Mazovia Contabile”  szczerze wzruszyła wszystkich widzów, co zostało docenione za pomocą gromkich braw.

   Jeszcze raz chcę podkreślić, że bohaterami koncertu byli Gustaw Herling- Grudziński i Stanisław Moniuszko. Obu tych artystów  łączy wielki patriotyzm i zainteresowanie sprawami polskimi. Zarówno Herling Grudziński , jak i Stanisław Moniuszko tworzyli dzieła adresowane przede wszystkim do Polaków i często rozumiane w pełni tylko przez rodaków mieszkających w kraju lub na emigracji. Autor „Innego świata” oparł swą twórczość literacką  o osobiste doświadczenia – więźnia łagrów sowieckich i żołnierza Armii Andersa w bitwie pod Monte Cassino. W pamiętniku „Najkrótszy przewodnik po sobie samym” dotykał wartości uniwersalnych, m.in. istoty przyjaźni, mądrości, nadziei, poruszał zagadnienie zła i z drugiej strony miłości. Pisał o odwadze, zwłaszcza cenił tzw. odwagę cywilną. Natomiast Stanisław Moniuszko  czerpał całymi garściami z polskiej tradycji ludowej, szlacheckiej i obrzędowości religijnej. Większość pozycji na przykład ze „Śpiewnika domowego” S. Moniuszki skomponowana została do utworów poetyckich takich twórców jak: A. Mickiewicz, T. Lenartowicz, T. Zan czy J.I. Kraszewski.

   Dziękuję  organizatorom koncertu z Domu Kultury  „Arsus” za zaproszenie nas do udziału w jego współtworzeniu, a p. M. Kokowskiej za przygotowanie oprawy muzycznej występu i popis własnych umiejętności wokalnych, które zapewniły mojej Koleżance zajęcie III miejsca w części konkursowej uroczystości. Uczniów pozdrawiam i życzę dalszych przygód ze sztuką i kulturą wysoką.

M. Tomaszewska, wicedyrektor SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

Ars8_dz-1