O Nas

Środowisko geograficzne i społeczne szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy położona jest w zachodniej części miasta Ożarów Mazowiecki, wchodzącego razem z 31 miejscowościami w skład gminy miejsko-wiejskiej Ożarów Mazowiecki.

Miasto Ożarów Mazowiecki leży 18 km na zachód od Warszawy. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się w powiecie warszawskim zachodnim, w województwie mazowieckim. Gmina zajmuje powierzchnię 71,4 km kw. (w tym miasto 5,8 km kw.). Położona jest na południe od Puszczy Kampinoskiej w dorzeczu Bzury, w obrębie Równiny Łowicko-Błońskiej, przedstawiającej “płaski poziom denudacyjny z wysokościami 85-100 m (…) z dobrymi na ogół glebami brunatnoziemnymi i czarnymi ziemiami na pylastej lub piaszczystej pokrywie glin morenowych”.

Ożarów Mazowiecki należy do miast młodych, chociaż pierwsze wzmianki na temat Ożarowa pojawiły się już w czasach Kazimierza Wielkiego. Nazwa Ożarów, dawniej brzmiąca Ożarowo, znana jest od XV w. (Ozarowo 1414, Oszarowo 1421, Oszdzarowo 1437, Osdzarowo 1448, Ożarowo 1580) pochodzi od nazwy osobowej Ożar, wymienionej w 1136 r. w bulli gnieźnieńskiej . Królewska wieś Ożarów liczyła w II połowie XVI w. mniej niż 200 mieszkańców. W 1821 r. miała 32 domy i 257 mieszkańców. Zaczęła się rozwijać od 1901 r., gdy na terenie sąsiedniej wsi Franciszków powstała Huta Szkła “Ożarów”.

Po odzyskaniu niepodległości nastąpił dalszy rozwój wsi. Ważną datą w historii Ożarowa jest rok 1929, kiedy powstała Fabryka Kabli “Ożarów”, dzięki której w latach kryzysu znalazło pracę wielu bezrobotnych. Druga wojna światowa spowodowała wiele zniszczeń. W okolicach Ołtarzewa i Ożarowa w walkach z wojskami niemieckimi w dniach 12.-13.09.1939 r. zginęło 1236 żołnierzy z 2 DP Legionów, których mogiły znajdują się na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie.

W 1957 r. Ożarów uzyskał prawa osiedla, a od 1967 r. Ożarów-Franciszków został zaliczony do miast. Ustalono wówczas nazwę miasta jako Ożarów Mazowiecki.

Gmina Ożarów Mazowiecki to w przeważającej części gmina rolnicza. Obecnie na terenie gminy jest 1115 gospodarstw rolnych, które zajmują powierzchnię 4290 ha. W 1999 r. w Broniszach został otwarty hurtowy rynek rolno-spożywczy obsługujący producentów i hurtowników z Warszawy i jej okolic. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 3,9 ha. Dominują gleby kl. III i IV, które zajmują ok. 80% ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Korzystne warunki klimatyczno-glebowe decydują o strukturze upraw, w której wyraźnie przeważają warzywa. Przez gminę przebiega linia kolejowa z Warszawy do Łowicza oraz trasa nr 2 (E 30) w kierunku na Poznań, co stwarza korzystne warunki rozwoju.