Ogólnoszkolna akcja „Doradzam…” przybiera różne formy, ale najczęściej wygląda to tak, że zaproszeni goście opowiadają o swojej karierze i motywacji do podjęcia określonego rodzaju pracy. 

   Tym razem było inaczej, do szkoły przybyli trzej oficerowie Sił Zbrojnych  Rzeczpospolitej Polskiej na czele z płk.  Danielem Dymińskim,  ppłk. Tomaszem Strychowiakiem oraz kpt. Wojciechem  Wioską z Narodowego Centrum Kryptologii MON. Celem Ich wizyty w szkole była promocja nowej szkoły średniej, adresowanej do uczniów uzdolnionych matematycznie i wyróżniających się dobrą sprawnością fizyczną. Pokazali nam, czym się zajmują specjaliści wojskowi  związani z obroną cyberprzestrzeni, m.in. kryptolodzy, matematycy, teleinformatycy  i programiści. Wszyscy zebrani w sali gimnastycznej uczniowie z dużym uznaniem słuchali wykładu i oglądali ciekawą prezentację multimedialną. Miłym akcentem był konkurs – niespodzianka i ciekawe upominki przygotowane przez naszych gości. Reakcja uczniów na wszystkie treści przedstawione podczas godzinnej wizyty była bardzo pozytywna.  Poza tym odbiór  słów osoby w mundurze jest zupełnie inny niż przyjmowanie słów prelegenta w tzw. ubraniu cywilnym,  co może potwierdzać niezmienną od lat wysoką pozycję i autorytet żołnierzy służby zawodowej wśród młodzieży i nie tylko. Muszę przyznać, że po tych niezwykle atrakcyjnych dla uczniów zajęciach było wiele  głosów, potwierdzających celowość organizowania podobnych spotkań z rodzicami uczniów. Dzieci potrzebują autorytetów, dlatego wszyscy pragnący podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem, będą miłymi gośćmi w szkole. Myślę, że ważne jest to jak wielu uczniów z 8a i 8b stwierdziło,  że nowotworzone liceum przy Wojskowej Akademii Technicznej jest naprawdę dobrze zapowiadającą się szkołą średnią. Dowiedziałam się też, że niektórzy chłopcy z klas piątych marzą o dostaniu się do tej szkoły z trzy lata. 

   Jestem wdzięczna Panu płk. Danielowi Dymińskiemu, że znalazł dla nas czas i dołączył do grona Rodziców, którzy podzielili się z  uczniami swym niezwykle cennym zawodowym doświadczeniem. Korzystając z okazji,  przekazuję podziękowania wszystkim osobom, które przyłączyły się do mojej akcji i rozbudzają u uczniów zainteresowanie różnymi ścieżkami kariery. Chciałabym,  by przyszłe  wybory naszych uczniów były łatwiejsze i zgodne z ich osobistymi predyspozycjami.

M. Tomaszewska, wicedyrektor SP 2