Dni wolne

Komunikat Nr 1/2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 września 2018 r.

W związku z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 ustaliłem następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Piątek wypadający po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

02.11.2018 r.

Poniedziałek – egzamin  ósmoklasisty (język polski)

15.04.2019 r.

Wtorek- egzamin ósmoklasisty (matematyka)   16.04.2019 r. 

Środa- egzamin ósmoklasisty (język obcy)  

17.04.2019 r.

Czwartek wypadający między dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy 

02.05.2019  r.

W dniach wyżej wymienionych zorganizowane zostaną w szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze od godz. 7:00 do 17:30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
mgr Jerzy Malinowski