Szkolny Kodeks Ucznia

Uchwała

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy

w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie Szkolnego Kodeksu Ucznia

Na podstawie § 28 ust. 2 pkt. 6 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim (tj. z 04.01.2010 r. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Szkolny Kodeks Ucznia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 r.

 

Załącznik

Szkolny Kodeks Ucznia

(Zachowania i postawy uczniów)

 Jestem  kulturalny:

 • w sposób kulturalny wyrażam swoje poglądy,
 • staram się na co dzień dbać o piękno języka ojczystego, nie używam brzydkich słów, nie przeklinam
 • nie biorę cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela,
 • staram się przewidzieć skutki swoich czynów,
 • okazuję szacunek kolegom i koleżankom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i innym dorosłym, (-stosuję zwroty: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję)
 • znam wszystkich nauczycieli uczących w mojej szkole, witam ich mówiąc: „dzień dobry,
 • pamiętam o zasadzie, że zawsze pierwszeństwo ma osoba wychodząca, przepuszczam dorosłych w drzwiach.

Nie stosuję przemocy i agresji:

 • problemy i konflikty rozwiązuję pokojowo,
 • nie odtrącam innych, np. z powodu ich wyglądu czy statusu majątkowego,
 • nie plotkuję, nie rozpowszechniam kłamstw,
 • nie grożę nikomu, nie szantażuję, nie wyłudzam niczego,
 • staję w obronie słabszych i młodszych,
 • mam odwagę przyznać się do winy, gdy postąpiłem niewłaściwie,
 • nikogo nie obrażam słowem, gestem i miną,
 • nie popycham, nie pluję, nie wszczynam kłótni i bójek,
 • szanuję swoją i cudzą własność.

  Jestem obowiązkowy:

 • nie spóźniam się na lekcje,
 • aktywnie uczestniczę w zajęciach,
 • systematycznie odrabiam prace domowe i przygotowuję się do lekcji,
 • systematycznie poprawiam negatywne oceny,
 • codziennie przynoszę dzienniczek ucznia oraz niezbędne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i  przybory szkolne.

 Jestem koleżeński, życzliwy i pomocny dla innych:

 • pomagam innym,
 • interesuję się, co się dzieje z kolegami nieobecnymi w szkole,
 • pożyczam zeszyty osobie nieobecnej w szkole,
 • do kolegów i koleżanek zwracam się po imieniu,
 • jeśli mogę, częstuję innych,
 • gdy ktoś mnie częstuje, zachowuję umiar i biorę tylko tyle, ile wypada,
 • w grupie klasowej pracuję i bawię się w zgodzie z innymi,
 • nie wymierzam samodzielnie kar, szukam pomocy u nauczyciela.

Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych:

 • kiedy widzę niebezpieczeństwo, natychmiast zgłaszam je nauczycielowi,
 • nie zamykam nikogo w żadnym pomieszczeniu,
 • nie podstawiam nogi,
 • zachowuję ostrożność, idąc po schodach,
 • podczas lekcji nie bujam się na krześle,
 • zawsze zawiązuję sznurowadła,
 • nie przynoszę do szkoły przedmiotów  niebezpiecznych,
 • nie siadam na parapetach,
 • bez potrzeby nie spędzam przerw w toaletach.

Dbam o czystość, porządek i mienie szkoły:

 • troszczę się o szkolne sprzęty, pomoce naukowe,
 • dbam  o czystość i porządek w klasach, na korytarzach, łazienkach i wokół szkoły,
 • codziennie zmieniam obuwie i zawiązuję sznurowadła,
 • śmieci zawsze wrzucam do odpowiedniego kosza, staram się wstępnie je segregować,
 • ubieram się schludnie i czysto,
 • dbam o fryzurę, pamiętam, że na farbowanie włosów, zbyt krótkie ich ścinanie, a także na makijaż i malowanie paznokci przyjdzie czas, gdy będę starsza/starszy.