Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 odbędzie się w dniu 2 września  w nowym budynku wg następującego harmonogramu:

*uczniowie klas 0-III  godzina 8.30

Krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły- inauguracja nowego roku szkolnego w sali gimnastycznej, spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

*uczniowie klas IV-VIII  godzina 10.30

Rozpoczęcie roku szkolnego i uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły z udziałem zaproszonych gości.

Uczniowie udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych na krótkie spotkanie z wychowawcami, następnie klasy  schodzą do dużej sali gimnastycznej i zajmują wyznaczone miejsca.

Po przecięciu wstęgi w holu głównym dalsza część uroczystości przebiegać będzie w sali gimnastycznej. Uczniowie pod opieką wychowawców ponownie udadzą się do sal lekcyjnych. 

Zaproszeni Goście i Rodzice będą mogli w tym czasie zwiedzić szkołę.