Składka i rachunek bankowy

Zachęcamy wszystkich do wsparcia inicjatyw Rady Rodziców 

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 120 PLN rocznie.
 
Wpłat można dokonywać w całości lub w ratach miesięcznych:
– w sekretariacie szkoły,
– na konto w Pekao SA o numerze: 05 1240 2164 1111 0010 3577 2573
– u klasowych przedstawicieli Rady Rodziców