Zadania Szkolnego Klubu Wolontariatu

ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

AKCJE CHARYTATYWNE

 

 • „Piórnik do Afryki”
 • Opieka nad opuszczonym grobem
 • Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt
 • Góra Grosza
 • Zbiórka na rzecz Domu Samotnej Matki/ Domu Dziecka
 • Nakrętki
 • Obchody Dnia Wolontariusza
 • Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 • Wolontariat w oddziale „0”
 • Wolontariat w Domu Opieki w Pilaszkowie
 • „Marzycielska Poczta”
 • Zbiórka książek
 • Pola Nadziei- żonkile